O nama

 

Početak cijele priče seže u 1988. godinu, kada vlasnik Ivan Rubinić s još jednim djelatnikom započinje proizvodnju pod nazivom Zanatska radnja za izradu lamperije, brodskog poda i letvica.

Na samom početku proizvodi se u malom pogonu od svega 40m2, na starom stroju, a proizvodnju prate brojne poteškoće oko nabave sirovina i pronalaska tržišta.

Idućih godina, u poslijeratnom periodu raste potražnja za drvenim oblogama, pronalaze se kvalitetni dobavljači sirovina i proizvodnja se naglo razvija.

Krajem devedesetih godina prošloga stoljeća počinje se i sa preradom hrastovine, a zanatska radnja postaje Drvna industrija Rubinić te se razvija u jednu od najmodernijih drvnih industrija u Hrvatskoj sa suvremenom tehnologijom za preradu drva.

Zahvaljujući konstantnim ulaganjima takav status zadržavamo i do danas kada zapošljavamo 130-ak djelatnima.

Od 2007. godine ravnopravni vlasnik obrta, uz Ivan Rubinića postao je i njegov sin Tomislav, a zbog veličine od sredine 2012. godine poslujemo kao DIR-Drvna industrija Rubinić d.o.o.

DIR proizvodi lamperiju, brodski pod, hoblice, rezanu građu jele/smreke, razne letvice, balkonske ograde, materijal za izradu drvenih kuća i elemente hrasta. Posljednji proizvod iz našeg asortimana su masivne ljepljene ploče od hrasta.

Osim naših vlastitih proizvoda, u našim trgovinama u Sisku i Jastrebarskom moguće je nabaviti sav građevinski materijal te vanjska i unutarnja vrata.

Masivne ploče i hrastovi elementi proizvode se prema načelima FSC ® certifikatnog sustava, odnosno zadovoljavaju slijedeće FSC ® zahtjeve: zahtjeve sustava kvalitete, zahtjeve porijekla drva, zahtjeve kontrole proizvodnje i održavanje zapisa, zahtjeve FSC ® proizvoda i označavanja i zahtjeve dokumentiranja.

Stručan nadzor i stalna kontrola osiguravaju kvalitetan tehnološki proces; od nabave sirovina, prerade i finalizacije pa sve do same otpreme gotovih proizvoda.

Dodatna garancija kvalitete je i činjenica da DIR svoje proizvode osim na hrvatsko prodaje i na inozemna tržišta širom Europe.

DIR posjeduje i vlastiti vozni park za dopremu sirovina kao i za dostavu gotovih proizvoda kupcima. Ostvarena je suradnja sa brojnim građevinskim i ostalim poduzećima koja našim proizvodima opremaju stambene, poslovne i ostale objekte. Poznati smo kao pouzdan i kompetentan partner koji poštuje dogovorene rokove isporuke i jamči za kvalitetu isporučenih proizvoda.

DIR je danas prosperitivno poduzeće sa dugogodišnjom tradicijom i tendencijom daljnjeg rasta. Cilj nam je kontinuirano ulaganje u proizvodnju i ljudski potencijal te postizanje kvalitete u skladu sa očekivanjima naših kupaca.