Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/4
24.8.2017.
 
 
Dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/4 (ponovljeno)
28.7.2017.
 
 
Dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/4
05.7.2017
 
 
 
 
Objava odluke o nabavi
Evid. broj nabave: DIR/3
06.10.2016.
 
 
Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/2
23.09.2016.
 
 
Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/3
13.09.2016.
 
 
Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/2
02.09.2016.
 
 
Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/1
21.07.2016.
 
Preuzmite dokumentaciju vezanu uz objavu odluke o odabiru savjetodavnih usluga za potrebe provedbe projekta i savjetodavne usluge za potrebe provedbe postupaka nabave.
Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/1
20.06.2016.