Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/1
20.06.2016.


Drvna industrija rubinić d.o.o. Ó Copyright 2014. Sva prava pridržana.                                                                                        Design: Luxor informatički poslovi
Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/1
21.07.2016.

Preuzmite dokumentaciju vezanu uz objavu odluke o odabiru savjetodavnih usluga za potrebe provedbe projekta i savjetodavne usluge za potrebe provedbe postupaka nabave.Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/2
02.09.2016.
Obavijest o nabavi i dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/3
13.09.2016.
Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/2
23.09.2016.
Objava odluke o nabavi
Evid. broj nabave: DIR/3
06.10.2016.
Dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/4
05.7.2017.Dokumentacija za nadmetanje
Evid. broj nabave: DIR/4 (ponovljeno)
28.7.2017.
Objava odluke o odabiru
Evid. broj nabave: DIR/4
24.8.2017.